Tích luỹ điểm nâng hạng Member Card

Hi Yafflers,

Nhằm mang lại sự gắn kết, quyền lợi lâu dài cho thành viên Yaffle English Academy, xin được thông tin tới học viên hướng dẫn tích điểm tại hệ thống Membership.

Để tìm hiểu quyền lợi và cấp độ thẻ vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.

Chương trình học Gói khoá học Nhận ngay
English for Beginner * Khoá single (8 tuần)
* Khoá combo (16 tuần)
* Khoá 1 on 1
* Tích luỹ 5000 điểm.
* Tích luỹ 12000 điểm + 1 khoá Talk Plus – Starter (2,990,000đ)
* Tích luỹ 23000 điểm + 1 khoá Talk Plus – Standard (5,490,000đ)
English for Communication * Khoá single (8 tuần)
* Khoá combo (16 tuần)
* Khoá 1 on 1
* Tích luỹ 4000 điểm.
* Tích luỹ 10000 điểm + 1 khoá Talk Plus – Starter (2,990,000đ)
* Tích luỹ 19000 điểm + 1 khoá Talk Plus – Standard (5,490,000đ)
Communication in Business * Khoá single (8 tuần)
* Khoá combo (16 tuần)
* Khoá 1 on 1
* Tích luỹ 4500 điểm.
* Tích luỹ 11000 điểm + 1 khoá Talk Plus – Starter (2,990,000đ)
* Tích luỹ 21000 điểm + 1 khoá Talk Plus – Standard (5,490,000đ)
Practice for IELTS * Khoá single (8 tuần)
* Khoá 1 on 1
* Tích luỹ 6000 điểm.
* Tích luỹ 26000 điểm + 1 khoá Talk Plus – Standard (5,490,000đ)
Talk Plus * Starter (6 tuần)
* Standard (12 tuần)
* Awesome (24 tuần)
* Tích luỹ 2990 điểm.
* Tích luỹ 5490 điểm.
* Tích luỹ 9990 điểm.

(*) khoá Talk Plus tặng kèm có thể bảo lưu (miễn phí) sử dụng sau hoặc tặng cho người khác.


Hoạt động Chi tiết Nhận ngay
Book Plus * Tham gia mỗi buổi Plus
* Tham gia đủ 10 buổi
* Tham gia đủ 20 buổi
* Tham gia đủ 30 buổi
* Tích luỹ 10 điểm/buổi.
* Ngoài điểm từng buổi + 50 điểm thưởng.
* Ngoài điểm từng buổi + 100 điểm thưởng.
* Ngoài điểm từng buổi + 200 điểm thưởng.
Trên hệ thống * Mỗi lần đăng nhập (tối đa 5 lần/ngày)
* Thay avatar mới (tối đa 1 lần/tuần)
* Gửi 1 tin nhắn (tối đa 10 tin/ngày)
* Bình luận bài viết (tối đa 2 bl/bài, 5 bl/ngày)
* Tích luỹ 1 điểm/lần.
* Tích luỹ 10 điểm/lần.
* Tích luỹ 1 điểm/lần.
* Tích luỹ 2 điểm/bình luận.
Đặc biệt * Chúc mừng sinh nhật * Tích luỹ 500 điểm.

(*) Vui lòng nhập ngày sinh trong mục Hồ sơ để tích luỹ điểm Chúc mừng sinh nhật.

YEA Team
We work hard with heart for any second of yours!