Tiếng Anh giao tiếp khi đi dự tiệc

  • Tại bữa tiệc

Khi bạn vừa đến bữa tiệc, bạn nên cảm ơn người đã mời bạn tham gia bữa tiệc. Dưới đây là một số cụm từ bạn có thể sử dụng:

Thank you for the invite.

I am glad to be here.

I am so happy to see you!

 

  • Đặt đồ để uống

Tại các buổi tiệc, bạn sẽ thường xuyên đi đến quầy rượu và chọn đồ để uống. Vì vậy, tốt nhất là nên biết chính xác tên đồ uống.

Ale

Appetizer

Bitter

Cider

Coke

Lager

Shandy

Stout

Wine

Sparkling wine

Sparkling water

Champagne

Liqueur

Brandy

Rum

Whisky

Pint

Spirits

Vodka

 

  • Các mẫu câu bạn có thể dùng để gọi đồ uống:

Can I get you something to drink?

What would you like to drink?

No ice, please.

Two shots of tequila, please.

 

  • Để tạo cuộc trò chuyện

Không phải lúc nào cũng dễ dàng để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Dưới đây là một số câu bạn có thể sử dụng để bắt đầu cuộc trò chuyện với ai đó mà bạn gặp lần đầu tiên.

Mở đầu câu chuyện:

Hi, I’m Juan. Who are you with?

How was your week?

I am John. Nice to meet you.

It is nice to be here, isn’t it?

How long have you known Marcos for?

Do you know Marcos?

How are you doing?

How are you?

Are you here with someone?

 

Tìm chủ đề để trò chuyện:

Nice weather this week!

I hope it is not going to rain. I have a long trip home tonight!

What do you do for a living?

Have you lived in London for a long time?

How long have you lived here?

Where are you from?

What is your job?

I think we have met before. Is that possible?

I have been here for three years.

I work as a barista.

The music is nice, isn’t it? What kind of music do you like?

 

Kết thúc đoạn hội thoại:

Thank you for the nice evening. It was lovely!

Amazing party. Thank you!

Nguồn: abaenglish.com