Chúng tôi luôn đặt quyền lợi và lợi ích của khách hàng, học viên lên hàng đầu trong nguyên tắc làm việc, chính vì vậy YEA Booking áp dụng chính sách và tính năng thẻ thành viên (xếp hạng thành viên) nhằm mang lại những ưu đãi và thú vị nhất cho cộng đồng của chúng tôi.

Các tính năng chính như sau:
– Bấm vào “tab” Khác > Thẻ thành viên.
– Thông tin điểm xếp hạng và điểm thưởng hiển thị ngay trên thẻ.
– Bấm vào Lịch sử điểm để theo dõi thông tin về điểm thưởng.
– Bấm vào Hạng thành viên để xem thông tin về thứ hạng thẻ thành viên hiện hành.

Phân loại điểm xếp hạng được dùng để đánh giá hạng thành viên với các hạng thành viên “Basic, VIP, SVIP” cùng với các chính sách ưu đãi đi kèm. Đối với điểm thưởng sẽ được tích luỹ và sử dụng để đổi điểm lấy các quà tặng mà chúng tôi có trên hệ thống.