Tôi có thể được hoàn tiền không?

Yaffle English Academy không có chính sách hoàn tiền sau khi bạn đã đăng ký và hoàn tất thanh toán, việc đăng ký và hoàn tất thanh toán gói khoá học tại Yaffle English Academy đồng nghĩa với bạn đã chấp nhận, đồng ý với mọi điều khoản và quy định của chúng tôi.

Tuy nhiên bạn có thể tiến hành yêu cầu bảo lưu, chuyển nhượng gói khoá học dựa theo chính sách của chúng tôi. Để biết rõ hơn về chính sách ,quy định bạn vui lòng truy cập vào mục “Thông tin”.

Để được hỗ trợ chi tiết hơn, vui lòng liên hệ:

  1. Gọi hỗ trợ viên: (028) 6688 6333
  2. Gửi email tới support@yea.edu.vn