Tranh luận trong tiếng anh

Khi bạn đang phải tranh luận một vấn đề, hoặc các tình huống mà không phải ai cũng đồng ý với ý kiến của bạn. Đôi khi, bạn thiếu những từ vựng cần thiết để diễn đạt nội dung hay ý kiến của bạn.

Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý trong một cuộc tranh luận, cũng như cách chúng ta bày tỏ ý kiến của mình.

 

I AGREE WITH THAT….

Mẫu câu thể hiện sự đồng ý với ý kiến của ai đó.

Ví dụ:

I totally agree with you.

I am in favour of your point.

I have no doubt about what you have said.

I couldn’t agree with you more.

That’s exactly what I was thinking.

 

Tuy nhiên, chúng ta không phải lúc nào cũng đồng ý 100% với ý kiến của ai đó. Khi chúng ta không đồng tình chung một quan điểm, điều quan trọng là chúng ta cần có đủ vốn từ để diễn tả quan điểm cá nhân của riêng mình. Những mẫu câu sau giúp bạn bày tỏ sự bất đồng với quan điểm của một ai đó:

I completely disagree with that (that= the opinion).

I beg to differ – I think that….

I think your point is very misleading….

I am afraid I have to disagree with you because….

 

Dưới đây là một số những cách thức mà bạn có thể dùng để thể hiện ý kiến của mình về một cái gì đó rõ ràng.

In my opinion….

It is my belief that….

I am of the opinion that….

I think that….

I don’t believe that….