Trong tiếng Anh, các tính từ thường xếp theo thứ tự sau:

Opinion  –  Size  –  Age  –  Colour  –  Origin  –  Material  –  Purpose  (OSACOMP)

Ví dụ:

A beautiful big new white British wooden table

These small old Russian chairs

His nice old brown riding boots

Những cụm từ trên có vẻ dài nhưng trong nhiều trường hợp sẽ rất cần thiết, đặc biệt khi chúng ta muốn miêu tả cụ thể.

Nếu các bạn vô tình lẫn lộn trật tự các tính từ trong câu thì cũng đừng lo lắng vì đối phương vẫn sẽ hiểu tuy nhiên câu nói sẽ không trôi chảy và thiếu tự nhiên.

Ví dụ:

Correct = Big black leather bag
Incorrect = Black leather big bag

Correct = Small yellow metal car
Incorrect = Yellow metal small car

Các bạn có thể thấy sự khác biệt đúng không?

Cuối cùng, YAFFLE xin tặng các bạn một mẹo nhỏ cho các bạn có thể nhớ được vị trí đúng của các tính từ: OpSACOMP.

Leave a Reply