Trying-hard proverbs

Tiếp tục tìm hiểu về Proverb, hôm nay chúng ta sẽ có những proverbs để khích lệ bản thân, lấy tinh thần làm việc hiệu quả.

1. “Better late than never.”

Câu này tương tự như Có còn hơn không. Tốt nhất nên làm điều gì đó đúng thời điểm. Nhưng nếu bạn không thể, vẫn hãy cố gắng làm. Thà cố gắng, còn hơn không làm gì cả.

2. “The early bird catches the worm.”
Nếu như bạn muốn thành công, hãy dậy sớm và bắt đầu làm việc thôi.

3. “You can’t make an omelet without breaking a few eggs.”
“Không thể làm món trứng rán mà không làm vỡ vài quả trứng” là một điều hiển nhiên. Bạn không thể cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người được. Đừng lo lắng, hãy cố gắng và tập trung vào thành quả mà mình đạt được.

4. “God helps those who help themselves.”
Đừng chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Làm việc chăm chỉ bạn sẽ đạt được thành công.

5. “Actions speak louder than words.”
Chỉ nói suông rằng tôi sẽ làm được điều này điều nọ sẽ không có nghĩa lý gì cả. Dũng cảm thực hiện hoài bão càng khó khăn và ý nghĩa hơn.

6. “Practice makes perfect.”
“Có công mài sắt có ngày nên kim” Để làm tốt một việc gì, không thể chỉ nghĩ trong đầu; thực hành nhiều, trải nghiệm nhiều sẽ hoàn thiện kỹ năng của bản thân.

7.”There’s no time like the present.”
Nếu bạn cần làm một việc gì đó, đừng đợi sau này. Hãy thực hiện thôi. Do it now.