What Country Is It From? – Part 2

The USA

(To) hit the books

Đây là một sự diễn tả rất thông dụng với các sinh viên Mỹ, nghĩa đen được hiểu là ‘đấm vào sách’, được sử dụng để thể hiện một thời gian học tập, nghiên cứu căng thẳng và kéo dài, giống như nói lao đầu vào học điên cuồng, đang chuẩn bị cho một kỳ thi lớn hoặc bài kiểm tra chính trong môn học.

Ex: Sorry, but I can’t come out with you tonight. I have to hit the books. I have an exam next week.

(To) look like a million dollars / bucks

Câu này có nghĩa đen so sánh một người với một đống tiền, được dùng để sử dụng khi ai đó có phong thái rất hấp dẫn và thanh lịch. Là một lời khen tuyệt vời có thể sử dụng cho cả nam lẫn nữ.

Ex: You look so elegant tonight! You look like a million dollars!

Canada

(To) go cold turkey

Khi ai đó go cold turkey là khi họ đột nhiên dừng không làm gì đó nữa, hoặc chủ ý thoát ra khỏi tình trạng này một cách đột ngột và dứt khoát.

Ex: I want to learn how to speak English well. So, I stopped speaking my native language cold turkey!

The rule of thumb

Một thực tế chung mà mọi người đều tự động làm theo mà không cần bất cứ luật lệ cụ thể nào yêu cầu, đó chính là the rule of thumb. Ví dụ như ở Canada, có một điều hết sức tự nhiên, rất bình thường là khi có một cuộc hẹn phỏng vấn xin việc, ứng viên thường sẽ đến sớm hơn 15 phút, mặc dù điều này không hề được yêu cầu trước.

Ex: It would be better if you are there 15 minutes in advance. It is the rule of thumb!

Australia

(To) have a Captain Cook

Captain James Cook là người châu Âu đầu tiên đặt chân lên Úc vào năm 1766 khi chỉ huy con tàu HMS Endeavor. Và, have a Captain Cook có nghĩa là nhìn nhanh, xem lướt qua một cái gì đó.

Ex: I went to the new shop on the corner. I had a Captain Cook and really loved it!

What’s the John Dory?

John Dory là một loại cá ở cảng Sydney nước Úc, là một món nướng hay chiên rất ngon. Có thể vì vần điệu ‘John Dory’ gần giống với ‘story’. Người ta sử dụng ‘What’s the John Dory?’ khi muốn hỏi về tin tức hoặc tin đồn trong ngày.

Ex: I was away for the weekend, so I don’t know what happened. What’s the John Dory?

New Zealand

Hard case!

Câu này mang nghĩa đen là một công việc hoặc trường hợp khó khăn, được sử dụng để chỉ ra một điều gì đó rất buồn cười.

Ex: Have you seen Mark this morning? Hard case!

She looks like mutton dressed as lamb.

Với ‘mutton’ là từ chỉ cừu “già” hơn nhiều so với ‘lamb’, câu này được sử dụng để chỉ một người phụ nữ ăn mặc quá trẻ so với tuổi tác của cô ấy.

Ex: Did you see Jean at the wedding? She looked like mutton dressed as lamb!