Communication In Business

Communication In Business

Bài kiểm tra trình độ nhanh về từ vựng và ngữ pháp của khoá học Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Kinh Doanh tại Yaffle English Academy, để có được kết chính xác nhất bạn nên hoàn thành tiếp phần nghe nói trực tiếp với giao viên nước ngoài tại trung tâm.

English for Communication

English for Communication

Bài kiểm tra trình độ nhanh về từ vựng và ngữ pháp của khoá học Tiếng Anh Giao Tiếp tại Yaffle English Academy, để có được kết chính xác nhất bạn nên hoàn thành phần nghe nói trực tiếp với giao viên nước ngoài tại trung tâm.