What do you know about Valentine’s Day?

0%

1. Does the date of Valentine's Day ever change?

Correct! Wrong!

2. What date is Valentine's Day?

Correct! Wrong!

3. What fruit is also known as the "love apple"?

Correct! Wrong!

4. What flower is most symbolic of Valentine's Day?

Correct! Wrong!

5. If you are quick to show your feelings, where do you "wear your heart"?

Correct! Wrong!

6. Is Valentine's Day a public holiday in the UK?

Correct! Wrong!

7. What is traditionally given on Valentine's Day?

Correct! Wrong!

8. What is it common to call each other on Valentine's Day?

Correct! Wrong!

9. Complete the following from a popular Valentine's Day rhyme "Roses are ..."

Correct! Wrong!

What do you know about Valentine's Day?
You're Cool Lover
Tuy bạn chưa biết nhiều về ngày lễ Tình nhân (Valentine Day) nhưng YEA tin chắc qua bài Fun Quiz này bạn đã có thêm thông tin về ngày lễ đặc biệt dành cho các cặp tình nhân này. Nếu như bạn đã có một nửa của mình, YEA chúc bạn có một ngày lễ thật tuyệt vời bên người ấy còn nếu bạn chưa thì chúc bạn nhanh chóng tìm được một nửa.

Một số từ vựng trong bài
Symbolic: Tượng trưng (tính từ)
Daffodil: Hoa thuỷ tiên (danh từ)
Carnation: Hoa cẩm chướng (danh từ)
Traditionally: Theo truyền thống (trạng từ)

You're Great Lover
Thật tuyệt, bạn biết khá nhiều về ngày lễ Tình nhân (Valentine Day). Nếu như bạn đã có một nửa của mình, YEA chúc bạn có một ngày lễ thật tuyệt vời bên người ấy còn nếu bạn chưa thì chúc bạn nhanh chóng tìm được một nửa.

Một số từ vựng trong bài
Symbolic: Tượng trưng (tính từ)
Daffodil: Hoa thuỷ tiên (danh từ)
Carnation: Hoa cẩm chướng (danh từ)
Traditionally: Theo truyền thống (trạng từ)

You like a Cupid
Wow, bạn giống như là một vị thần tình yêu vậy rất am hiểu về ngày lễ Tình nhân (Valentine Day). Nếu như bạn đã có một nửa của mình, YEA chúc bạn có một ngày lễ thật tuyệt vời bên người ấy còn nếu bạn chưa thì chúc bạn nhanh chóng tìm được một nửa.

Một số từ vựng trong bài
Symbolic: Tượng trưng (tính từ)
Daffodil: Hoa thuỷ tiên (danh từ)
Carnation: Hoa cẩm chướng (danh từ)
Traditionally: Theo truyền thống (trạng từ)

Share your Results:

Just tell us who you are to view your results!